Judo 53° Noord verzorgt judolessen op maar liefst 7 locaties. Deze locaties in het Noorden van het land bevinden zich rondom de 53e breedtegraad.

Geschiedenis

In 1973 richtte Paul Siekman Judoschool Veendam op. Paul Siekman heeft de club jarenlang geleid tot hij helaas door gezondheidsproblemen geen les meer kon geven. Vanaf 2001 heeft Marcel Joling dit van hem overgenomen. De club breidde zich in de loop van de tijd uit naar plaatsen als Annen, Hoogezand, Sappemeer, Eext, Zuidwending. In 2016 is Judoschool Veendam nauw gaan samenwerken met Judo Instituut Noord. Een judoclub met locaties in Winschoten, Oude Pekela en Oostwold. De samenwerking verliep erg goed en daarom is besloten om beide clubs samen te laten gaan onder de naam Judo 53 graden Noord. Met deze samenvoeging hebben we een sterk bereik in onze regio en beschikken we over een sterk leraren/trainerskorps. Met de ambities die de club heeft is dat een absolute voorwaarde.

Wij zijn trots op waar we vandaan komen.
Een judoschool gevestigd in het Noorden van het land, met locaties die zich bevinden op 53 graden Noorderbreedte. We onderscheiden ons door de nadruk te leggen op een sterk team. Een team met leden die op 53 graden nb wonen en die lid zijn van Judo 53 graden Noord, welke aangesloten is bij de JBN onder het nummer 1053.

Visie

Judo 53 graden Noord is een enorm ambitieuze jonge judoschool in het Noorden van Nederland.
Judo is een ongelooflijk vormende teamsport. De kern zit hem er dan ook voor ons in om een ieder de opleiding te geven die hij verdient. Dit vanuit een sterk teamgevoel waarin we het beste uit elkaar halen en op een positieve wijze bijdragen aan de ontwikkeling van onze sporters.

Judo 53 graden noord staat voor kwaliteit, passie en oog voor elk individu. Om dit te realiseren zullen we ons constant moeten blijven ontwikkelen en elkaar inspireren. Voor ons is het belangrijk dat iedereen zich kan ontwikkelen binnen onze club. Van de jonge recreatieve judoka tot aan de oudere wedstrijdjudoka. Een club waarin ieder onderdeel is van hetzelfde team en enorm veel plezier beleeft aan de lessen.

Het ontwikkelen en opleiden van judoka's/sporters vraagt inzet en kwaliteit. We staan voor een veelzijdige opleiding. Kinderen vaardig maken in bewegen en daarmee het plezier vergroten om te gaan bewegen. Aan de hand van een lange termijn ontwikkeling richten we onze lessen in:

Talentontwikkeling

Binnen Judo 53° Noord werken we vanuit het zogenaamde Long Term Athlete Development Model. Dit model gaat uit van een sportloopbaan in verschillende ontwikkelingsfases, waarin talentvolle sporters worden getraind en vaardigheden ontwikkelen richting de top. Daarnaast streeft het ontwikkelingsmodel naar levenslang plezier en betrokkenheid in de sport. Niet alleen componenten van de motorische ontwikkeling zijn belangrijk voor de ontwikkeling van de judoka maar ook cognitieve, sociaal-emotionele en morele ontwikkelingselementen komen terug in de opleiding. In het LTAD model spreken we over 7 verschillende fases:

Fase 1: Fundament   (4-8 jaar)
In deze fase maken kinderen voor het eerst kennis met de judosport. Fundamentele motorische vaardigheden en de introductie van alle grondmotorische eigenschappen komen in deze fase aan bod, evenals gerichte aandacht voor cognitieve aspecten en morele opvoeding. De lessen kenmerken zich door spelenderwijs leren, veel variatie en juist het bewegen staat boven de specifieke judotechniek. In deze fases, maar ook in alle andere fases, zal aandacht worden besteed aan het leren vallen. Kinderen vrij maken in bewegen, durven te vallen heeft een groot effect op het later beheersen van techniek. Kinderen die durven te vallen kunnen vaak beter de technieken uitvoeren.

Fase 2: Leren judoën (8-12 jaar)
De eerste basistechnieken van het judo komen in deze fase aan bod. Daarnaast worden de motorische vaardigheden verder ontwikkeld. Tijdens de groei van kinderen tussen de 8 en 12 jaar is een sensitieve periode  voor de trainbaarheid van coördinatie en vaardigheden. Dit zorgt ervoor dat dit een gunstige periode is om judotechnieken aan te leren. Bij het aanleren van basistechnieken judo ligt de focus op veel variatie en plezier.

Fase 3: Leren trainen (12-15 jaar)
De fase in de leeftijdscategorie noemen is de fase waarin we gaan leren trainen. Hierin neemt de specifieke individuele technische ontwikkeling een grotere plaats in het trainingsprogramma in. Het judoën, wat in eerdere fases nog vooral gericht was op het spelenderwijs leren, krijgt een meer judotechnisch en fysiek intensiever karakter, onder andere door een toename in het volume van de trainingen.
Vanaf de leeftijdscategorie -15 krijgen talentvolle judoka's naast trainingen bij de club, wekelijkse regiotrainingen aangeboden. In deze fase hebben wedstrijden het karakter van ontwikkelen, toepassen en experimenteren.  

Fase 4: Train trainen (15-18 jaar)
De 4e fase in het ontwikkelplan is de fase train trainen. De trainingsarbeid wordt verder uitgebouwd. We zijn ons ervan bewust dat de individuele verschillen tussen de judoka's een groot verschil kunnen betekenen in de snelheid van ontwikkeling. In deze fase is het enorm belangrijk dat de inhoud van ons programma nauwkeurig toegespitst blijft op de behoefte van de individuele judoka. Er komt een focus te liggen op het verder ontwikkelen van meer complexe en gevorderde judotechnieken, verdere fysieke ontwikkeling en een toenemende mate van competitieve ontwikkeling. Een belangrijk doel is om de in de trainingen geleerde vaardigheden en tactieken leren toe te passen tijdens wedstijden en om persoonlijke voorkeuren en specialiteiten te ontwikkelen. Judoka's zullen naast een algemeen techniekprogramma ook gaan werken met een persoonlijk ontwikkelingsplan in de verschillende onderdelen (techniek, kumi-kata, tactiek, fysiek, prestatiegedrag). 

 Fase 5: Leren presteren  (18-21 jaar)
Vanaf 2021 zal ook het hoogste niveau in deze leeftijdscategorie binnen de clubstructuur worden aangeboden. De fase leren presteren vraagt iets extra's. Hierin wordt namelijk de basis gelegd om op het allerhoogste niveau te kunnen presteren.Vooral het opdoen van ervaring op het hoogst mogelijke niveau is van belang alsmede het optimaliseren van het trainingsproces, toewerkend naar een maximale belasting en prestatie. Deze overgang vraagt een nog serieuzere aanpak en keuze voor topsport. 

Fase 6: Trainen voor de top (21 +)
Net als de fase -21 jaar zal ook deze fase (-23 en senioren) een belangrijke rol innemen in het ontwikkelplan binnen onze club. 

Fase 7: Judo for life/ actief voor het leven (alle leeftijden)
In de bovenstaande fases wordt veelal gesproken over de ontwikkeling van beginnende judoka tot topjudoka. Wij zijn echter van mening dat binnen deze ontwikkeling een ieder voor zichzelf de keuze kan maken op welk niveau hij of zijn de sport wil uitoefenen. Voor de judoka die internationaal wil presteren maar ook voor de recreatieve judoka die tweemaal per week hard wil trainen en wat kleinere toernooien. Voor de judoka die een goede judotrainer wil worden tot de judoka die op oudere leeftijd weer is begonnen en met veel plezier een keer in de week actief bezig is. Iedereen is in dit proces even belangrijk en bevindt zich in een omgeving waarin eigen talenten en wensen goed kunnen worden ingevuld