Club van 25

Wat is het doel van de Club van 25? 

Het is speciaal voor hen die Judoschool 53 graden Noord een warm hart toedragen en hun betrokkenheid op deze manier vorm willen geven. Voor maar €25,00 per jaar kun je al lid worden van de Club van 25. De opbrengst van de Club van 25 wordt gebruikt voor activiteiten waar alle leden van de Judoschool profijt van hebben. Elk jaar kiest de sponsorcommissie een aantal bestemmingen van de Club van 25 voor het komende jaar. Een aantal bestemmingen zouden kunnen zijn: trainingsstages, kamp, wandelvierdaagse, IVJK-toernooi, Juveko-toernooi of het toernooi in Hoogezand. 

Voor wie is de Club van 25! 

De Club van 25 is voor iedereen! Leden, vrienden, familie of bedrijven, iedereen is welkom!

Wat betekent het om lid te zijn van de Club van 25? 

U steunt Judo 53 Graden Noord
U krijgt een eervolle vermelding op de website van Judoschool Veendam-Hoogezand en in het programmaboekje van het IVJK, Juveko en Hoogezandtoernooi
U wordt op de hoogte gehouden van de besteding via de website van de judoschool door de commissie “Club van 25”
U ontvangt eeuwige roem!

Een ieder die lid wordt van de Club van 25 betaalt €25,00 per jaar. Het jaar loopt gelijk aan het kalenderjaar van 1 januari tot 31 december. Deelname aan de Club van 25 wordt stilzwijgend per jaar verlengd. De betaling geschiedt via factuur op rekening van de Club van 25! 

 s uw interesse gewekt?  Kunt u het bedrag van €25,00 overmaken naar onderstaande rekeningnummer, onder vermelding club van 25 + achternaam. 

(Voorbeeld: “club van 25 Kubbenga”) 
Ten name van:  
Stichting Judopromotie Veendam 
NL64RABO0134066774 

De sponsorcommissie, 
Thom Hensens en Jeroen Kubbenga